fredag 19. oktober 2018

«Eventyrdronningen : en biografi om Margit Sandemo» av Sølvi Wærhaug

Utgitt av Vigmostad Bjørke 2018

I samarbeid med Margit selv har Sølvi Wærhaug skrevet en bok om mennesket og forfatteren Margit Sandemo. Sandemo døde i september i år, 94 år gammel.

Det er ikke så mange år siden Margit Sandemo kom med selvbiografien Livsglede (2010). Det er en stund siden jeg leste den, så jeg husker ikke detaljert hvordan innholdet i den kan sammenliknes med årets biografi. Men jeg husker nok til å mene at selvbiografien var bedre lesestoff. Kanskje nettopp fordi den hadde livsglede som et gjennomgående motiv, og fordi Margits egen stemme var den som bar historien fram, uten filter. Men når det er sagt kjenner jeg igjen Margits måte å uttrykke seg på også i store deler av Eventyrdronningen, så det er tydelig at Margit og forfatteren må ha snakket mye sammen.

Jeg kunne tenkt meg at en del tema ble vektlagt mindre, kanskje til og med sløyfet. Og andre tema vektlagt mer. For eksempel synes jeg det var veldig spennende med det mystiske vesenet som kom til syne på en film et kjærestepar laget i 1994, i Bjørnstadbakken, Vallset. Hvis dette er et underjordisk vesen man har klart å filme, er det jo en sensasjon! Dette skulle jeg gjerne visst mer om, aller helst ville jeg sett et bilde! Har man først tatt opp et så spennende tema, synes jeg man skal skrive utførlig om det.
I det hele tatt er det en følelse jeg får i den siste halvdelen av boka, at det blir mye oppramsing av ditt og datt som skjer; det er noe halvhjertet ved framstillingen. Kanskje kunne det blitt bedre om man tok bevisste valg på hva man bør ha med og hva man greit kan droppe. Det man først velger å skrive om, burde man vektlagt i større grad enn det er gjort.

S 236 hevdes det: «På bibliotekfronten ble det også bråk, der hadde «Sagaen om Isfolket» møtt motbør lenge. På tross av stor etterspørsel gikk det flere år før serien kom til utlån i landets folkebibliotek.»
Folkebibliotekene eies og drives av den enkelte kommune, og det er biblioteksjefen eller ansvarlig for innkjøp i det enkelte folkebibliotek som avgjør hva som tas inn i samlingen. Jeg vet at mange ikke ønsket å ta inn serielitteratur i bibliotekets samling, men jeg vet også om folkebibliotek som kjøpte inn serien helt fra den startet. I bibliotekkretser, som i forlags- og bokhandler-kretser, har det vært representanter som har sett ned på underholdningslitteraturen, men det gjelder altså ikke alle. Enkelte har ment at en og annen serie kan man ta inn i bibliotekets samlinger; det må kunne forsvares med at man i Lov om folkebibliotek ikke bare har et kvalitets- og aktualitetskrav til samlingen man skal tilby, men også krav om allsidighet. Det å ha litt for enhver smak bør man kunne se på som en god målsetting.

Og til slutt: s 129 oppdaget jeg en feil, der Bondelia er blitt til Bondeleia.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar