fredag 30. mars 2018

«Krapyl» av Arild Rein

Gjeven ut av Samlaget 2017

Med desse korte tekstane får me glimtvise innsyn i oppveksten til ein gut som vaks opp på 1960-70-talet. Det hende han fann på spik i lag med kameratar, og opplevde nok av den grunn fleire gonger å bli kalla krapyl.

For meg som er oppvaksen på omtrent same tid, var mange av episodane og scenene til å kjenne seg att i.
Nokre av desse småstubbane har overraskande vendingar, men mange har det ikkje - desse verkar kanskje litt planlause eller uavrunda, men det var vel slik det skjedde berre. Eg får ei kjensle av at dette er verkelegheitslitteratur; at forfattaren skriv om seg sjølv og eigen barndom.

Språket er enkelt. Eg får ein ide om at boka kan nyttast til ungdom som søker seg over i vaksenlitteraturen. Og er ein interessert i å vite korleis det var å vekse opp på denne tida, er det mogleg å finne ut litt ved å lese Krapyl.

onsdag 28. mars 2018

«1000 dagar» av Inger Johanne Sæterbakk

Gjeven ut av Aschehoug 2017

Johanna har ein verkeleg god ven i Georg. Han er trygg og fin, ho har jo kjent han heile livet. Men så - rett før dei skal byrje i ungdomsskulen, ser dei katten hans og katta hennes para seg. Georg tykkjer det er naturfaglig interessant og ser på med entusiaske, store auge, medan Johanna berre blir full av flaue, negative kjensler. Då Georg nokre dagar seinare med fynd og klem fortel om denne katteknullinga i naturfagtimen, får ho nok. Ein slik flau fyr! Ho avgjer at Georg og ho skal ha pause som vener, til etter ungdomsskulen er over. Altså 1000 dagar. Det er lenge, men det får gå. Dei kan jo begge finne seg andre vener så lenge...

Dette er ei fin og humoristisk bok om pubertet, om overgangen frå barneskule til ungdomsskule, og om kor verdifulle gode vener er.

For gutar og jenter,  frå 11-12 år og oppover.

onsdag 14. mars 2018

«Snillionen» av Arnfinn Kolerud

Gjeven ut av Cappelen Damm 2017

Frank og mor har vunne i Lotto – heile 24 millionar!
Det blir snart kjent i bygda kven det er som har vunne så uhorveleg mykje pengar, og mange forventar å få ein bit av premien.
For å få ein stopp på maset, seier mor at den i bygda som er snillast, skal få ein million.
Ein skulle tru dette fekk fram det beste i folk, men om du trur det er så enkelt, må du lesa sjølv og sjå korleis dette går…

Dette var ei fin leseoppleving. Her er mykje humor og ei lett tone, stemninga er god, prega av positiv energi og overskot.

Forfattaren vart tildelt Kulturdepartementets litteraturpris 2017 for romanen.

For gutar og jenter i alderen 9 år og oppover.

søndag 11. mars 2018

«Verden som var min : bind 3 : åttitallet» av Ketil Bjørnstad

Utgitt av Aschehoug 2017

Dette er tredje del av Ketil Bjørnstads store verk, der han forteller om sitt eget liv, flettet sammen med nasjonale og internasjonale hendelser som preget årene 1980-1989.
Bjørnstad hadde det ikke så bra med seg selv dette tiåret; for å holde vekten, noe som var viktig for selvfølelsen, stakk han fingeren i halsen og kvittet seg med det han hadde spist.
Han omgikkes mange kjente personer, samarbeidet med flere om musikalske prosjekter, samtidig som han arbeidet fram romaner, skrev anmeldelser, framførte egen og andres musikk i inn- og utland, og engasjerte seg i Treholt-saken.
Det virker som et travelt tiår, summende fullt av mennesker og hendelser. Kanskje ikke så rart om han sliter med å holde taket i seg selv, vite hvem han er, klare å være glad i seg selv og fornøyd med alt han presterer og leverer.

Jeg synes det er interessant å lese disse bøkene, Bjørnstad er en god formidler. Men det er ikke til å komme fra at dette er tykke bøker, så man bør sette av tid, slik at man kan fullføre dem med konsentrasjon og helst i noenlunde sammenheng. Det beste med verket er at jeg blir inspirert til å lese om bøker han omtaler, både egne og andres, og jeg får lyst til å høre mer av musikken han har komponert.
Jeg ble også nysgjerrig på å få vite mer om Treholt-saken. At bøker inspirerer til mer lesing synes jeg er et stort pluss.

fredag 9. mars 2018

«Bivirkning» av Ingrid Hedström

Oversatt av Ragnhild Aasland Sekne
Utgitt av Goliat forlag 2016

Astrid Sammils er diplomat. Etter en svært uheldig jobbrelatert hendelse, søker hun tilflukt i Dalarne, stedet hun er vokst opp. Hun har arvet huset etter onkel Lars, og mens hun er der gjør hun et urovekkende funn; blant onkelens saker finner hun nemlig lua til en gutt som forsvant sporløst 30 år tidligere. Hun nekter å tro at onkelen kan ha hatt noe med forsvinningen å gjøre, og starter egne undersøkelser for å finne ut hva som har skjedd.

En engasjerende kriminalroman, med passe stort persongalleri og ganske sannsynlig handlingsforløp.

tirsdag 6. mars 2018

«Mørketid» av Michelle Paver

Oversatt av Kurt Hanssen
Utgitt av Cappelen Damm 2012

En engelsk forskningsekspedisjon skal i 1937 overvintre på Svalbard. Boka innledes med et brev skrevet etter at ekspedisjonen er slutt, som røper at oppholdet fikk en skjebnesvanger ende.
Det er noe med stedet de velger å bygge hytta de skal overvintre i; Gruhuken. De blir advart mot å anlegge leiren der, men ingen vil si  hvorfor de skal unngå akkurat dette stedet…

Størsteparten av romanen er fortalt av Jack, i form av dagboka han førte under ekspedisjonen. Det er spennende det som skjer, men for meg som har lest en annen roman av samme forfatter, er det likevel opplagt hvordan handlingen vil utvikle seg, og hva som er forklaringen på det som finner sted.

Jeg valgte å lese denne boka etter å ha lest «Høydeskrekk» av samme forfatter. Det var også et pluss for meg at handlingen var lagt til Svalbard.