onsdag 14. mars 2018

«Snillionen» av Arnfinn Kolerud

Gjeven ut av Cappelen Damm 2017

Frank og mor har vunne i Lotto – heile 24 millionar!
Det blir snart kjent i bygda kven det er som har vunne så uhorveleg mykje pengar, og mange forventar å få ein bit av premien.
For å få ein stopp på maset, seier mor at den i bygda som er snillast, skal få ein million.
Ein skulle tru dette fekk fram det beste i folk, men om du trur det er så enkelt, må du lesa sjølv og sjå korleis dette går…

Dette var ei fin leseoppleving. Her er mykje humor og ei lett tone, stemninga er god, prega av positiv energi og overskot.

Forfattaren vart tildelt Kulturdepartementets litteraturpris 2017 for romanen.

For gutar og jenter i alderen 9 år og oppover.

søndag 11. mars 2018

«Verden som var min : bind 3 : åttitallet» av Ketil Bjørnstad

Utgitt av Aschehoug 2017

Dette er tredje del av Ketil Bjørnstads store verk, der han forteller om sitt eget liv, flettet sammen med nasjonale og internasjonale hendelser som preget årene 1980-1989.
Bjørnstad hadde det ikke så bra med seg selv dette tiåret; for å holde vekten, noe som var viktig for selvfølelsen, stakk han fingeren i halsen og kvittet seg med det han hadde spist.
Han omgikkes mange kjente personer, samarbeidet med flere om musikalske prosjekter, samtidig som han arbeidet fram romaner, skrev anmeldelser, framførte egen og andres musikk i inn- og utland, og engasjerte seg i Treholt-saken.
Det virker som et travelt tiår, summende fullt av mennesker og hendelser. Kanskje ikke så rart om han sliter med å holde taket i seg selv, vite hvem han er, klare å være glad i seg selv og fornøyd med alt han presterer og leverer.

Jeg synes det er interessant å lese disse bøkene, Bjørnstad er en god formidler. Men det er ikke til å komme fra at dette er tykke bøker, så man bør sette av tid, slik at man kan fullføre dem med konsentrasjon og helst i noenlunde sammenheng. Det beste med verket er at jeg blir inspirert til å lese om bøker han omtaler, både egne og andres, og jeg får lyst til å høre mer av musikken han har komponert.
Jeg ble også nysgjerrig på å få vite mer om Treholt-saken. At bøker inspirerer til mer lesing synes jeg er et stort pluss.

fredag 9. mars 2018

«Bivirkning» av Ingrid Hedström

Oversatt av Ragnhild Aasland Sekne
Utgitt av Goliat forlag 2016

Astrid Sammils er diplomat. Etter en svært uheldig jobbrelatert hendelse, søker hun tilflukt i Dalarne, stedet hun er vokst opp. Hun har arvet huset etter onkel Lars, og mens hun er der gjør hun et urovekkende funn; blant onkelens saker finner hun nemlig lua til en gutt som forsvant sporløst 30 år tidligere. Hun nekter å tro at onkelen kan ha hatt noe med forsvinningen å gjøre, og starter egne undersøkelser for å finne ut hva som har skjedd.

En engasjerende kriminalroman, med passe stort persongalleri og ganske sannsynlig handlingsforløp.

tirsdag 6. mars 2018

«Mørketid» av Michelle Paver

Oversatt av Kurt Hanssen
Utgitt av Cappelen Damm 2012

En engelsk forskningsekspedisjon skal i 1937 overvintre på Svalbard. Boka innledes med et brev skrevet etter at ekspedisjonen er slutt, som røper at oppholdet fikk en skjebnesvanger ende.
Det er noe med stedet de velger å bygge hytta de skal overvintre i; Gruhuken. De blir advart mot å anlegge leiren der, men ingen vil si  hvorfor de skal unngå akkurat dette stedet…

Størsteparten av romanen er fortalt av Jack, i form av dagboka han førte under ekspedisjonen. Det er spennende det som skjer, men for meg som har lest en annen roman av samme forfatter, er det likevel opplagt hvordan handlingen vil utvikle seg, og hva som er forklaringen på det som finner sted.

Jeg valgte å lese denne boka etter å ha lest «Høydeskrekk» av samme forfatter. Det var også et pluss for meg at handlingen var lagt til Svalbard.

lørdag 17. februar 2018

«Så lenge ingen ser oss» av Anders Totland

Gjeven ut av Gyldendal 2017

Jon si mor er mykje sjuk, særleg er helgene trasige å koma gjennom. Men dette endrar seg til det betre når mora blir kjærast med Ole. Han kjem flyttande og blir som ein stefar for Jon. Med han i huset blir alt meir stabilt, mor og. Ole lagar god mat, er snill og omsorgsfull, og alle likar han. Jon likar han og. Veldig godt. Men det viser seg etter kvart at Ole har ei mørk side som berre Jon får oppleve...

Eg kjem til å røpe mykje av handlinga i det eg skriv vidare, så stopp her, om du vil lesa boka sjølv og halde på spenninga om kva boka handlar om.

Ole er ein overgripar, som tydelegvis tenner på unge gutar. Dei fyrste gongene han forgrip seg på Jon er dei på telttur. Ole gjev guten sprit, såpass at han er likeglad og blir med på det stefaren foreslår, og han forstår kanskje ikkje heilt kva som skjer. Etterpå er han fyld av skam for det han har vore med på. Sjølvsagt vil han ikkje fortelje om dette til nokon, slik stefaren formanar han om.
Etter kvart er han ikkje trygg heime heller, då stefaren kjem inn til han om natta. Jon prøver å seie nei og få han frå seg, men Ole er for sterk.
Ole og mora til Jon får ein son i lag. Då veslebroren er vorten skulegut, fryktar Jon at Ole skal prøve seg på han og, og dette blir frykteleg vanskeleg å handtera. Jon prøver å seie frå, men ingen vil tru det er sant, det han fortel. Ole som er så triveleg ein kar, dette kan berre ikkje stemme! Mora nektar og plent å høyre kva Jon vil fortelje, og då Jon er ferdig på grunnskulen blir han nærast send av garde til ei folkehøgskule langt heimefrå. Jon er fortvila, korleis skal han kunne passe på veslebror når han bur så langt unna!?

Det er Jon sjølv som fortel i boka. Boka er støtta av Leser søker bok, og er enkel i språk og oppbygging. Mykje vert sagt med få ord; boka engasjerar og vekker kjensler. Handlinga og persongalleriet verkar realistisk, slik at det er lett å leve seg inn i det som skjer.
Det står ikkje tydeleg kva mora slit med, men det verkar sannsynleg at ho har psykiske problem som ho døyver med alkohol, i alle fall i tida før Ole kjem inn i biletet.
Då romanen er slutt, verkar det som det skal ordne seg med at Ole blir stoppa og får straffa han fortener. Sjølv om Jon har opplevd mykje vondt som han må leve med resten av livet, sluttar boka slik at me har stort håp om at det vil gå bra med han.

For gutar og jenter frå 12-13 år.