fredag 16. oktober 2020

«Helt ute» av Maria Sand

Utgitt av Aschehoug 2020

Vi befinner oss i 1995, og der handlingen starter går Kristina, som gjerne vil bli kalt Kris, siste klasse på ungdomsskolen. Mikkel er ny i klassen, og fra første gang Kristina møter ham føler hun at han vil akkurat henne noe. Han styrer så rett mot henne. Bestevenninna Ada virker egentlig mer interessert i ham enn hva Kristina er, men det er Kristina han ser ut til å ha valgt. De blir på en måte sammen, og på en fest - der Kristina har drukket seg sanseløs - ligger Mikkel med henne. Hun opplever ikke at det er noe hun vil, men hun klarer ikke å unngå at det skjer. Omstendighetene rundt hendelsen gjør at hun får avsmak for Mikkel, men likevel henger hun sammen med ham en del i fortsettelsen. 
Veien videre blir ikke enkel for Kristina; det hun opplevde på festen, og det at noen har skrevet "Kristina er en hore" på dospeilet på skolen, gjør at hun sliter med å like seg selv, fungere som normalt og ha et godt liv.

Denne ungdomsromanen er ganske dyster, noe også omslaget på boka understreker. Fortellerstemmen og handlingen gjør at dette ikke er en bok å bli glad eller oppmuntret av, men en bok som gjør at du reflekterer og kjenner medfølelse for de som sliter.

Jeg lurer litt på hvorfor forfatteren har lagt handlingen til 1995, men siden forfatteren selv er født i 1981 har hun kanskje valgt å skrive fra denne tidsepoken hun kjenner godt, og da kan hun skrive troverdig. Spørsmålet er om ungdom i dag vil kjenne seg igjen. Jeg tror de vil det, siden tema er tidløst, og man vil kjenne seg igjen i følelsene, tankene, handlingene uansett om man er ungdom nå eller var det for over 20 år siden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar