tirsdag 1. mai 2018

«Kvinnen i Isdalen : nytt lys over norgeshistoriens største kriminalgåte» av Dennis Zacher Aske

Utgitt av Vigmostad Bjørke 2018

Søndag 29. november 1970 ble det funnet et kvinnelik i Isdalen ved Bergen. Liket var kraftig forbrent. Kvinnen var sist observert 23. november, da hun sjekket ut av hotellet, etter først et ærend i banken, der ble hun observert sammen med en ukjent mann.
Observasjon av røyk fra turgåere gjorde at man fastslo dødstidspunktet til kort tid etter hun forlot hotellet; såpass kort tid at hun må ha blitt kjørt mesteparten av veien til åstedet. Obduksjonen viste at hun var dopet ned av sove/nervetabletter, muligens var hun såpass påvirket at hun måtte støttes/hjelpes da hun gikk.
Det virker ikke sannsynlig at hun har tatt sitt eget liv, heller ikke at brannen var et uhell.
Hun hadde også merker etter et mulig slag på høyre siden av nakken; et slag det virker vanskelig å pådra seg ved fall eller kollisjon med for eksempel en gren.
Etterforskningen greide aldri avdekke hva som skjedde med kvinnen, man fant heller aldri ut hvem hun var. Det viste seg at hun hadde bodd på hoteller flere steder i Norge dette året, og da under ulike identiteter. Man spekulerte i om hun kunne være spion, eller muligens var hun prostituert.
Det ble funnet to kofferter satt i bagasjeoppbevaringen ved jernbanestasjonen i Bergen. Heller ikke noe av innholdet i koffertene kunne sette politiet på sporet av hvem hun i virkeligheten var; merkelapper på klær var klipt vekk. En salvetube var utstyrt med en apotek-etikett, men på denne var navnet til legen og pasienten skrapet vekk.

Dette var meget interessant og spennende lesning. Forfatteren har i første del av boka nøytralt gjort rede for funn, observasjoner og etterforskning. Jeg merker godt at forfatteren bevisst har holdt seg og sine meninger/tanker skjult - han lar historien få den plassen og oppmerksomheten han synes den fortjener. Først til slutt blir hans synspunkt og tanker synlige; da peker han på svakheter i politiets etterforskning - spor de lot ligge, som de burde ha forfulgt ifølge ham.

Etter å ha lest boka sitter jeg igjen med en rekke spørsmål. Jeg kjenner at hjernen og fantasien jobber på høygir, og jeg kommer til å ha denne historien med meg en stund, i form av grubling over hva som kan ha skjedd kvinnen, og hvem hun kan ha vært. Var hun virkelig spion? Hvem tok livet av henne, og hvorfor?
Det er i alle fall sikkert at virkelighetens kriminalgåter overgår fiksjonen. Fordi jeg vet at dette faktisk har hendt blir spenningen så grufull og intens.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar