onsdag 3. november 2021

«Troverdighet i rettssalen : kampen om fortellingene» av Line Norman Hjorth

Pax forlag 2021

Hva er det som gjør at en tiltalt blir trodd når hen står i rettssalen, mens andre ikke blir det - ofte er det minst to ulike fremstillinger som presenteres og som kjemper om å framstå som den mest overbevisende.
Gjennom Orderud-saken som case har Hjorth analysert seg fram til i hvilken grad de tiltalte ble oppfattet som troverdige, og hvorfor.

Tema for boka kan vel sies å være nokså smalt, men veldig interessant, synes jeg. Å tenke seg at hver tiltalt spiller en rolle, eller framstiller en fortelling, og hva skjer når tiltalte sier eller opptrer på en måte som er imot rollen/fortellingen; blir det da mer eller mindre troverdig, det vedkommende sier?

Orderud-saken er og blir en stor gåte, så det var spennende å få den belyst gjennom denne analysen av de fire tiltaltes "opptreden" i retten; rollen de spilte og hvordan fortellingen til den enkelte ble oppfattet. Interessant også å tenke over hvordan forsvarer og aktor i sine utspørringer "byr opp til dans" - noen ganger lar tiltalte seg føre, andre ganger overhodet ikke. Og hva dette igjen kan bety for tiltaltes troverdighet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar