tirsdag 15. desember 2009

”De fire store : og hvordan de ledet sine menn” av Ragnar Kvam jr.Min interesse for tidligere tiders polferder gjorde at jeg lånte denne boka på biblioteket. Den tar for seg fire av de største polarfarerne, nemlig Robert Falcon Scott, Ernest Shackleton, Roald Amundsen og Fridtjof Nansen.
De fire er viet hver sin del av boka, der Kvam forteller om de største bragdene deres og særlig ønsker å vektlegge hvordan de fungerte som ledere. Absolutt et interessant aspekt, men i forhold til hva man vil tenke når man leser undertittelen på boka synes jeg ikke dette ledertemaet blir så sterkt belyst som jeg forventet.
Og hvorfor er de fire presentert i følgende rekkefølge?:
1. Robert Falcon Scott
2. Roald Amundsen
3. Ernest Shackleton
4. Fridtjof Nansen
Jeg synes det hadde vært mer naturlig å holde en kronologisk orden og begynne med Nansen, siden det er ferden over Grønland det handler mest om, og den fant sted før de fleste andre ferdene boka forteller om. Delen om Nansen er også den tynneste, muligens fordi Nansen er mye omskrevet i andre bøker?

Alle de fire får sine pass påskrevet, som det heter – alle fire hadde sider ved sin personlighet som gjorde at ikke alt de gjennomførte som ledere var like vellykket. Shackleton og Scott virker som de mest sammensatte og interessante personlighetene, til tross for at disse to var de dårligste til å planlegge og gjennomføre, noe som fikk fatale følger både for dem selv og andre.

Boka kan tjene som en første innføring i stoffet. For en som har lest en del om temaet før blir dette hovedsakelig gammelt nytt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar