fredag 16. februar 2018

«Ta vare på mamma» av Shin Kyung-Sook

Oversatt av Jarne Byhre
Utgitt av Press 2011

Mamma er blitt borte. Hun som alltid har vært der; i løpet av bare et øyeblikk da ektemannen ikke var oppmerksom, forsvant hun på en T-banestasjon i storbyen. Han kom seg på T-banevogna, mens hun ble stående igjen på perrongen. Og siden har hun vært søkk borte. Hun begynner å bli en eldre kvinne, barna er veldig urolige for henne og vil sette i gang med å lete. De er bare ikke helt enige i hva som er lurt å gjøre. Mens de diskuterer hvor hun kan ha tatt veien og hvordan hun kan ha tenkt, danner det seg et bilde av mammaen deres. Hun har alltid vært der, arbeidet med sitt, de tok henne for gitt og la egentlig ikke særlig merke til henne, eller tenkte over hvordan hun hadde det eller hvem hun var. Nå som hun er borte, begynner de å ønske å se henne tydelig, kanskje for første gang noensinne bryr de seg virkelig om personen mamma var, i tillegg til å være mor.

Dette er en roman som skiller seg fra mengden. Den gir et interessant innsyn i den koreanske kvinnens hverdag, i alle fall slik den fortonte seg for forrige generasjons kvinner. Samtidig er det lett å kjenne seg igjen i det universelle ved foreldre-barn-relasjonen. Her er mye å bli engasjert over og som setter tankene i sving.

Synsvinkelen skifter underveis i romanen, og jeg tror det er første gang jeg har lest en roman med en du-person. Det var litt uvant, føltes kanskje som et slags tynt filter, noe som skapte litt avstand. Men når jeg kommer til siste del av boka får jeg en ide om hvorfor fortellerstemmen snakker til/gjennom et du i første kapittel.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar