fredag 26. desember 2014

«Med Ørnen mot polen : Andrées polarekspedisjon 1897»

Utgitt på grunnlag av S.A. Andrées, Nils Strindsbergs og Knut Frænkels optegnelser, funnet på Kvitøya sommeren 1930. Den norske utgave gjennemsett av Dr. Gunnar Horn.
Utgitt av Gyldendal 1930

11. juli 1897 startet Andrées ballongferd mot Nordpolen. Ballongen og de tre mennene om bord ble borte; ingen visste noe om hvordan det hadde gått og hva som hadde hendt dem. Inntil man i 1930 fant levningene etter dem på Kvitøya.
I denne boka får man høre om forberedelser til ferden, de tre ekspedisjonsmedlemmene blir kort presentert, og ferden blir beskrevet så godt det har latt seg gjøre, basert på loggbøkene Andrée, Strindberg og Frænkel førte.

Man finner ingen ransakende eller kritiske blikk i denne fremstillingen; her er det heller skjønnmaling og heltedyrking som skinner igjennom uttrykksmåte og stil. Man kunne jo stilt seg mange spørsmål når det gjelder denne ekspedisjonen, som for eksempel: Var de trent og utstyrt for å kunne overleve en vinter i isødet?

Og hva døde de egentlig av? Hvordan var deres siste levedager? Jeg må lese mer om denne ekspedisjonen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar